Komputery na świecie

W Polsce prawie wszystkie firmy są już skomputeryzowane i każdy pracownik ma swój adres mailowy. Oczywiście zdarzają się jeszcze relikty przeszłości, urzędy, w których dawne pracownice nie umieją nawet