<

Dyplom dyplomowi nierówny – o jakości polskich uczelni

www.nobleinstruments.pl

O polskich uczelniach na świecie mówi się bardzo różnie. Niby w wielu krajach dyplomy, które się w nich uzyskuje, są traktowane poważnie i bardzo cenione, jednak z drugiej strony dużo przychylniej patrzy się na absolwentów słynnych zagranicznych uniwersytetów. Nic dziwnego – w końcu czołowe uczelnie, znajdujące się w Polsce, plasują się na końcu światowych rankingów szkół wyższych. Przyczyną problemów osób, kończących polskie studia, są przede wszystkim przedmioty, które zupełnie nie przydają im się w przyszłości.

Część zajęć można byłoby spokojnie pominąć, a w ich miejsce dać inne, ściśle związane z dziedziną, jaką zajmują się studenci na danym kierunku. Trudno porównywać uczelnie między sobą, choć widać, że część notuje nieco lepsze wyniki, a część trzyma się zupełnie z tyłu. Z tego powodu planuje się zmianę systemu oceniania jakości pracy dydaktycznej szkół wyższych. Miałyby one zostać poddawane ocenie w tym samym roku z przestrzeganiem tych samych, ściśle określonych reguł.

Uczelnie miałyby otrzymywać kontrakty na dotację na kilka lat, co pozwoliłoby wiedzieć, ile dostaną w najbliższym okresie.

tłumacz przysięgły serbski