<

Uniwersytety

W polskim szkolnictwie wyższym wyróżnia się kilka typów uczelni. Jednym z nich jest uniwersytet. Zwykle, by dostać się na wybrany kierunek, należy pozytywnie przejść egzamin wstępny lub wziąć udział w konkursie świadectw maturalnych (pierwszy stopień) albo dyplomów ukończenia szkoły wyższej (drugi stopień).

Studenci w większości przypadków nie płacą za zajęcia, prowadzone w trybie dziennym, a jedynie te w wersji wieczorowej czy zaocznej. Uczelnia nosi nazwę uniwersytetu, jeśli ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora z przynajmniej dziesięciu dyscyplin. Do nazwy „uniwersytet” często dodaje się jeszcze przymiotnik, wskazujący grupę dziedzin, w której jednostka uczelniana się specjalizuje.

Tak na przykład w całej Polsce można spotkać uniwersytety techniczne, gdzie przyznawane są stopnie naukowe doktora z dziesięciu dyscyplin o charakterze technicznym. Tym sposobem zostaje określony profil danej uczelni. Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad czterdzieści różnych uniwersytetów, z czego tylko trzy są płatne.

Szczególnym przypadkiem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski.