<

Woliński Park Narodowych

Parki Narodowe są rozrzucone na całym terenie naszego kraju. W zależności od panującym na danym terenie warunków, ochronie mogą podlegać rozmaite gatunki roślin czy zwierząt. Warto wiedzieć, z jakich względów tą specjalną ochroną objęty został nadmorski Woliński Park Narodowy, obejmujący środkowo-zachodnią część wyspy Wolin. Na uwagę na tym obszarze z pewnością zasługuje niesamowite klifowe wybrzeże. Pasmo wzniesień moreny czołowej dominuje nad tamtejszym krajobrazem, granicząc z zalewem i morzem.

Najwyższe klify w tym rejonie sięgają nawet dziewięćdziesięciu pięciu metrów! Warto również wiedzieć, że na wybrzeże klifowe działa abrazja, której postęp sięga nawet osiemdziesięciu centymetrów w skali roku. Na uwagę zasługuje również flora i fauna, z jaką możemy zetknąć się na terenie wyspy Wolin. Występuje tam niemal 1300 gatunków roślin naczyniowych, a wiele spośród nich objętych jest stałą ochroną, ze względu na rzadkość swojego występowania. Woliński Park Narodowy stanowi też spokojną przystań dla wielu gatunków ptaków wodno-błotnych. Istotne są z przyrodniczego punktu widzenia są też siedliska takich owadów, jak na przykład jelonek rogacz.

rezerwacja biletów